Opstellen site master plan

Aanvraag

Eén van onze opdrachtgevers uit de food sector heeft als doelstelling de productie aanzienlijk te verhogen. Hoe kan dit gerealiseerd worden binnen de grenzen van de bestaande plant?

Aanpak

Om te beoordelen hoe de gewenste groei te behalen is, is een site master plan opgezet. Hier zijn verschillende vragen beantwoord, waaronder:

 • wat zijn de actuele en de te verwachten productiecapaciteiten?
 • wat zijn proces technisch de mogelijkheden voor uitbreiding?
 • wat is de toekomstbestendigheid van de productielocatie?
 • hoe ziet de RI&E eruit en waar liggen de verbeterpunten?
 • hoe komt de basic lay-out eruit te zien (spotplan)?
 • hoe gaan de logistieke stromen lopen?
 • wat is het aan te bevelen chronologische tijdspad?
 • wat zijn de te verwachtte investeringen?

Op basis van bovenstaande vragen is een aantal conceptual designs uitgewerkt. Elk conceptual design is middels een SWOT analyse geëvalueerd. In samenspraak met de opdrachtgever is de beste optie besproken en uitgewerkt tot het site master plan.

Oplevering

Site master plan inclusief spot plan en begroting.

 • BRANCHE: Food

 • DISCIPLINE: Multidisciplinair

 • OPLEVERING: Site master plan