Vervangen zwavelzuurleiding

Aanvraag

De bestaande zwavelzuurleiding was end of life en toe aan vervanging. Dit was tevens de aanleiding om de routing te herzien.

Aanpak

De bestaande leiding is ingescand met als resultaat een nauwkeurige puntenwolk. In de puntenwolk is vervolgens de nieuwe routing, inclusief supports, in 3D gemodelleerd. Na goedkeuring door de opdrachtgever op de voorgestelde routing is een RFQ opgesteld om aan te leveren bij diverse contractors. In de RFQ is zowel het sloopwerk van het oude tracé als productie en montage van het nieuwe tracé opgenomen.

Oplevering

  •  3D model van nieuw tracé
  • RFQ ten behoeve van contractorselectie
  • BRANCHE: Chemie

  • DISCIPLINE: WTB/Piping, 3D scannen

  • OPLEVERING: 3D model piping tracé & RFQ