RI&E Verpakkingsmachine

Aanvraag

Verzoek van de klant om een risico inventarisatie uit te voeren en de mitigerende maatregelen aan te geven zodat de verpakkingsmachine aan de machinerichtlijn voldoet. De verpakkingsmachine is ca 25 jaar oud en is naderhand verschillende keren aangepast. De verpakkingsmachine bestaat uit een hopper voor de “ontvangst” van een grondstof, een transportleiding, twee silo’s, transportleidingen, zakkenvuller, een transportband en een palletizer. De bediening van de verpakkingsmachine wordt verzorgd door 3 á 4 medewerkers.

Aanpak

Voor de inspectie is gebruik gemaakt van de checklist machineveiligheid. Hierbij worden (vrijwel) alle mogelijke gevaren, gebreken en risico’s benoemd. Vervolgens worden de eventuele gevolgen benoemd en een beoordelingsscore weergegeven. Daarna worden de mitigerende maatregelen aangegeven, zodanig dat de risico’s tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht.

Naast de checklist machineveiligheid zijn ook de ARBO risico’s meegenomen.

Bij deze opdracht is tevens een kostenraming gemaakt van de mitigerende maatregelen en is er een contractorselectie gedaan uit contractors die de aangegeven maatregelen kunnen uitvoeren.

Oplevering

De oplevering is een rapportage, waarin behalve de bovenstaande aanpak, ook een toelichting en een fotorapportage is weergegeven.

  • BRANCHE: Logistiek

  • DISCIPLINE: Multidisciplinair

  • OPLEVERING: RI&E, contractorselectie