RFQ DCS Migratie

Aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen van een deel van de huidige procesbesturing voor wat betreft de hardware.

Na realisatie van het project is de installatie weer toekomstbestendig en verzekerd van ondersteuning door de leverancier van de hardware.

Aanpak

Het te vervangen deel van de besturing is geïnventariseerd aan de hand van tekeningen, I/O lijsten en controle ter plaatse.

In overleg met de verschillende disciplines van de opdrachtgever, engineering en procesautomatisering is een voorstel gemaakt ter vervanging van de besturing. Dit bestaat uit nieuwe DCS kasten en de daarbij behorende voedingsverdelingen, veldkasten e.d. De keuze is hierbij gevallen op SIEMENS PCS7 AS410.

Oplevering

Prijsaanvraag- en uitvoeringpakket (RFQ) die door de opdrachtgever in de markt wordt gezet voor uitvoering.
De pakketten bestaan uit een werkomschrijving en informatie zoals kabellijsten en tekeningen.

  • BRANCHE: Food

  • DISCIPLINE: E&I

  • OPLEVERING: RFQ inclusief kabellijsten, tekeningen, etc.