Engineering kleppen rookgaskanalen

Aanvraag

In de bestaande situatie werd in twee gekoppelde rookgaskanalen gebruik gemaakt van Louvre afsluiters tijdens onderhoudswerkzaamheden. Deze bleken niet 100% gasdicht waardoor er niet veilig gewerkt kon worden in het kanaal wat uit bedrijf was.

Aan ons de vraag om onderzoek te doen naar passende alternatieven die zorgen voor 100% scheiding van de rookgassen. Uit het onderzoek moest blijken wat de beste oplossing is om te verwerken tot een definitief ontwerp.

Aanpak

Eén van onze project engineers heeft diverse alternatieven onderzocht en op basis van haalbaarheid, financiële gevolgen en toepasbaarheid een advies uitgebracht aan de opdrachtgever.

Hieruit is naar voren gekomen dat in deze situatie een multi-louvreklep met sperluchtsysteem de beste oplossing is.

Vervolgens is een definitief ontwerp gemaakt met bijbehorend onderhoudsbordes voor het sperluchtsysteem. Nadat de RFQ op zowel mechanisch als elektrisch/instrumentatie gebied is opgesteld zijn de contractors benaderd.

Op basis van de binnengekomen offertes is een leveranciersselectie gemaakt voor de opdrachtgever.

Oplevering

  • Adviesrapport
  • Definitief ontwerp
  • RFQ voor contractors
  • Leveranciersselectie
  • BRANCHE: Food

  • DISCIPLINE: Multidisciplinair

  • OPLEVERING: Adviesrapport + RFQ Contractorselectie